Privacybeleid

Dit Privacybeleid is met onmiddellijke ingang van kracht voor gebruikers die geen lid zijn en voor gebruikers die op of na de herzieningsdatum accounts registreren. Voor bestaande gebruikers die geregistreerde accounts hebben aangemaakt voor de datum van herziening wordt dit binnen dertig (30) dagen na de herziening van kracht.

Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die wij via de cristalrovski.be verzamelen, verwerken en gebruiken. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op informatie die wij via andere kanalen verzamelen, zoals informatie die wij offline verzamelen, via andere websites of via e-mails die u ons stuurt.
Informatie die we verzamelen en hoe we die gebruiken

Persoonlijke informatie die u ons actief verstrekt

Wanneer u registratieformulieren invult, uw cv opstuurt of ons op een andere manier actief persoonlijke informatie verstrekt, weet u uiteraard welke persoonlijke informatie wij verzamelen, verwerken en/of gebruiken omdat u deze gegevens actief aan ons heeft verstrekt. Aangezien wij van tijd tot tijd veranderingen doorvoeren in onze aanbiedingen en functies, kunnen er ook wijzigingen optreden in de mogelijkheden die u heeft om ons van persoonlijke informatie te voorzien. Hier zijn een aantal voorbeelden van situaties waarin u kunt beslissen om ons persoonlijke informatie te verstrekken:

 het aanmaken van een account;
 het aanmelden voor e-mail-alerts;
 het invullen van een formulier in verband met een van onze producten of diensten;
 het uploaden van een cv;
 contact opnemen met ons voor technische ondersteuning of klantenservice.

Afhankelijk van de wijze waarop u via de cristalrovski.be communiceert, kan de aard van de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen, verwerken en/of gebruiken, variëren. Bijvoorbeeld, om een account aan te maken, kan het zijn dat wij uitsluitend om uw e-mailadres en wachtwoord vragen. In andere situaties, wanneer u bijvoorbeeld een formulier invult in verband met een bepaald service-aanbod, kunnen wij u ook om andere informatie vragen, zoals uw naam, telefoonnummer en/of postadres. Het verstrekken van persoonlijke informatie is vrijwillig. U kunt besluiten ons (op vrijwillige basis) te voorzien van gevoelige informatie zoals uw rijksregisternummer, paspoortnummer of betaalgegevens, waaronder een bankrekeningnummer, creditcard- of pinpasnummer. U dient onder geen beding gevoelige informatie zoals uw rijksregisternummer, paspoortnummer of betaalgegevens, waaronder een bankrekeningnummer, creditcard- of pinpasnummer aan uw cv toe te voegen of te plaatsen in andere gevallen, behalve onder omstandigheden waarin wij u specifiek om dergelijke informatie vragen en wanneer dergelijke informatie noodzakelijk is.

Indien u de cristalrovski.be bezoekt via Facebook, Google+ of een andere site voor social networking (ieder een "Social Networking Site”) ontvangen wij informatie waarvoor u de betreffende Social Networking Site toestemming heeft gegeven om die met ons te delen, met inbegrip van informatie over uw vrienden en contacten op die Social Networking Site. Alle informatie die wij over u verzamelen via uw account bij een Social Networking Site is afhankelijk van de privacy-instellingen die u op de betreffende site gebruikt. In dat verband raden wij u aan om de wijze waarop die Social Networking Site omgaat met privacy en data te raadplegen.

Wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt

cristalrovski.be verwerkt persoonsgegevens volgens de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wij zullen persoonsgegevens niet verkopen of verstrekken aan derden, behalve als dat noodzakelijk is voor het plaatsen van uw bestelling, het verwerken van de betaling, of indien dit wettelijk verplicht is.

Doeleinden voor verwerking door cristalrovski.be

cristalrovski.be kan uw persoonsgegevens gebruiken om een bestelling bij één of meerdere webshops te faciliteren en de inhoud van uw winkelwagen bij te houden. Als het noodzakelijk is worden uw NAW- en contactgegevens doorgestuurd aan de webshop ten behoeve van de bevestiging en/of levering van uw bestelling. cristalrovski.be kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen om te laten weten dat u nog onafgerekende producten in uw winkelwagen hebt staan, voor een evaluatie van haar dienst(en) of naar aanleiding van een door u ingediende klacht. cristalrovski.be kan u gegevens ook verstrekken aan haar klantenservice.

Indien de betaling van een bestelling plaatsvindt via de Winkelwagen-optie van cristalrovski.be, worden ook uw bank- of creditcardgegevens gebruikt. Voor de afhandeling van het betalingsverkeer werkt cristalrovski.be samen met een of meerdere payment service providers (“PSP”) met wie deze gegevens ook worden gedeeld.

cristalrovski.be biedt ook de mogelijkheid om een ‘Mijn cristalrovski.be’-account aan te maken. Dit is niet verplicht. Via dit persoonlijke account kunt u bestellingen bij webshops plaatsen en betalen, zonder dat u daarbij telkens opnieuw uw gegevens in hoeft te vullen. De bestelling en betaling wordt dan namelijk gekoppeld aan de gegevens in het Mijn cristalrovski.be-account. Daarnaast kunt u uw bestelhistorie inzien.

Als u zichzelf hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van vernieuwingen en/of wijzigingen in onze dienst(en) en ontvangt u regelmatig onze nieuwsbrief. Als u niet (meer) wilt dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingactiviteiten, dan kunt u ons dat laten weten. Dat kan via info@cristalrovski.be, of door het wijzigen van uw instellingen in uw Mijn cristalrovski.be-account. Wij zorgen dan dat u geen marketinguitingen meer van ons ontvangt.